Geschiedenis van Groot-Brittanië

Description

Hoewel onze banden met het land zeer oud zijn en wij er, op vakantie- of zakenreis, vaak komen, is onze kennis van de rijke historie van het ooit 'perfide' genoemde Albion beperkt. Nederlandstalige geschiedenisoverzichten blijken echter zeer schaars te zijn.

Deze beknopte geschiedenis vult de lacune op. Zij geeft een prachtig beeld van de ontwikkelingen op de Britse eilanden, vanaf de prehistorie tot en met het thatcherisme. Uit de analyses van politiek, economie, maatschappij en cultuur blijkt onder meer dat Engeland - sinds Willem de Veroveraar gevrijwaard van bezettingen - een pionier is geweest in de democratische en industriële ontwikkeling.
Vanzelfsprekend komen in het overzicht de belangrijkste gebeurtenissen en personen aan bod.

PDF Peter Morris download Geschiedenis van Groot-Brittanië

Tags: download, peter morris, ebook, pdf, geschiedenis van groot-brittanië